Aktualności

Akademia Liderów

19 sierpnia 2020

Program jest dedykowany dla osób z potencjałem zarządczym. Kierujemy rozwojem pracowników, którzy wykazują kompetencje lidera oraz wyznaczamy im ścieżkę kariery. Podczas 2 – letniego programu rozwój jest realizowany w ramach dwóch modułów: CORE oraz LEADERSHIP+. Moduł CORE to specjalistyczne szkolenia bazujące na indywidualnych potrzebach i zidentyfikowanym celu rozwojowym. Moduł LEADERSHIP+ to szkolenia z zakresu szeroko […]

Od dobrego do doskonałego

19 sierpnia 2020

Program jest dedykowany osobom pełniącym rolę Project Managera oraz pracowników, którzy aspirują do tej roli w przyszłości. W ramach programu realizowanych jest szereg szkoleń wewnętrznych. Dodatkowo każdy uczestnik ma przypisanego mentora, który przez okres trwania programu wspiera go w indywidualnym rozwoju. Program kończy się wewnętrzną certyfikacją uczestników i rekomendacją dotyczącą dalszego rozwoju każdego z nich.

Akademia Rozwoju

19 sierpnia 2020

Program jest dedykowany dla wszystkich pracowników Grupy. W ramach programu rozwijamy ważne dla organizacji kompetencje, w tym kompetencje menadżerskie. W ramach każdego półrocza jest publikowana lista szkoleń wraz z terminami ich realizacji do wyboru.

Akademia sprzedaży

19 sierpnia 2020

Program jest dedykowany dla handlowców wychodzących na rynek ze zintegrowaną ofertą grupy. W ramach programu realizowane są dwa moduły szkoleniowe. Pierwszy moduł to intensywne szkolenia produktowe polegające na cyklicznych spotkaniach w różnych lokalizacjach grupy. Drugi moduł to szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie procesu sprzedaży oraz umiejętności miękkich niezbędnych każdemu handlowcowi.

Kursy językowe

18 sierpnia 2020

Programy kursów językowych są dedykowane dla wszystkich pracowników Grupy.

Dofinansowanie studiów

18 sierpnia 2020

Program dofinansowania studiów jest dedykowany dla wszystkich pracowników Grupy.

Programy Stażowe

18 sierpnia 2020

Programy stażowe są dedykowane dla maturzystów oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Roczny Plan Szkoleń

18 sierpnia 2020

Program jest dedykowany dla wszystkich działów i pracowników Grupy. Pracownicy realizują bieżące potrzeby szkoleniowe, które wynikają z ich potrzeb czy zmian w przepisach.

Newsletter